Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của người bệnh tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021.

Tiền sản giật được định nghĩa là huyết áp tâm thu khởi phát trên 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương trên 90mmHg, protein niệu (hơn 300 mg protein mỗi 24 giờ) sau tuần thứ 20 của thai kì. Bài viết trình bày việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của người bệnh tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. | 7 amp 7 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2021. Nguyễn Thị Thu Liễu Mục tiêu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng TTDD và mô tả khẩu phần thực tế của người bệnh tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Phương pháp Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang điều tra trên 100 người bệnh tiền sản giật. Người bệnh được cân đo cân nặng xét nghiệm chỉ số hóa sinh máu và điều tra khẩu phần bằng phương pháp hỏi ghi khẩu phần 24 giờ qua. Kết quả 47 phụ nữ tăng cân phù hợp theo khuyến nghị 40 người bệnh bị thiếu máu. Phần lớn khẩu phần của đối tượng nghiên cứu không đạt nhu cầu khuyến nghị về các chất sinh năng lượng các loại vitamin cũng như một số chất khoáng. Cụ thể 72 người bệnh không đạt nhu cầu khuyền nghị về năng lượng. Tỷ lệ người bệnh có khẩu phần không đạt NCKN về vitamin E vitamin D vitamin B12 vitamin A vitamin K canxi Fe tỷ số Ca P chiếm tỷ lệ lần lượt là 82 77 67 65 55 35 62 . Kết luận Hơn một nửa số người bệnh 53 tiền sản giật không tăng cân theo khuyến nghị. Khẩu phần ăn thực tế của người bệnh tiền sản giật hầu hết không đạt nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng. Từ khóa Tình trạng dinh dưỡng khẩu phần thực tế tiền sản giật Bệnh viện Phụ sản Trung ương. I. ĐẶT VẤN ĐỀ sản giật. Do đó thói quen dinh dưỡng Tiền sản giật được định nghĩa là huyết có thể được coi là một yếu tố nguy cơ áp tâm thu khởi phát trên 140 mmHg quan trọng trong sự phát triển của tiền hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mmHg sản giật 2 . Tình trạng dinh dưỡng của protein niệu hơn 300 mg protein mỗi bà mẹ trong thời kỳ mang thai được 24 giờ sau tuần thứ 20 của thai kì 1 . nghiên cứu như một mục tiêu trong dự Trên thế giới tiền sản giật và các bệnh phòng tiền sản giật. Tuy nhiên cho đến lý liên quan là một trong những nguyên nay quản lý y tế vẫn tập trung vào việc nhân hàng đầu gây tử vong ở mẹ tỷ lệ chăm sóc điều trị lâm sàng cho người tử vong do tiền sản giật chiếm từ 5-10 bệnh mà ít chú ý tới vấn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    594    4    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.