Hiệu quả của việc cảnh báo tương tác thuốc thuốc chống chỉ định trên phần mềm kê đơn tại Bệnh viện 19-8

Bài viết Hiệu quả của việc cảnh báo tương tác thuốc thuốc chống chỉ định trên phần mềm kê đơn tại Bệnh viện 19-8 trình bày đánh giá hiệu quả việc cảnh báo tương tác thuốc-thuốc bất lợi khi kê đơn trên phần mềm quản lý bệnh viện (ISOFH) tại bệnh viện 19-8, nhằm đảm bảo kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả trong thực hành lâm sàng. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 Nhà xuất bản Y học 2013 9-24. ureterolithotripsy versus extracorporeal shock wave 3. Trịnh Hoàng Giang. Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi lithotripsy. J Urol. 2002 167 5 1972-1976. niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược 6. Vũ Nguyễn Khải Ca. Đánh giá kết quả điều trị sỏi dòng sử dụng laser Hol YAG. Đại học Y Hà Nội 2021. niệu quản bằng phương pháp tán sỏi Holmium 4. Trần Xuân Quang. Đánh giá kết quả phẫu thuật laser tại bệnh viện Việt Đức. Học Thực Hành. nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản 1 3 trên 2012 825 6 71-73. bằng Holmium laser tại bệnh viện Việt Đức. Đại 7. De Coninck V Keller EX Somani B et al. học Y Hà Nội 2017. Complications of ureteroscopy a complete 5. Lam JS Greene TD Gupta M. Treatment of overview. World J Urol. 2020 38 9 2147-2166. proximal ureteral calculi holmium YAG laser doi s00345-019-03012-1 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CẢNH BÁO TƯƠNG TÁC THUỐC-THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRÊN PHẦN MỀM KÊ ĐƠN TẠI BỆNH VIỆN 19-8 Nguyễn Thị Hạnh2 Lê Phương Linh2 Đào Thị Hồng Hạnh2 Trần Thu Phương1 Nguyễn Hữu Duy1 Lý Công Thành1 Đỗ Thành Long1 Nguyễn Thành Hải1. TÓM TẮT Objective To evaluate the effectiveness of managing contraindicated drug-drug interactions 60 Mục tiêu Đánh giá hiệu quả việc cảnh báo tương DDIs in patients through the drug interaction tác thuốc-thuốc bất lợi khi kê đơn trên phần mềm warning system in 19-8 hospital. Methods and quản lý bệnh viện ISOFH tại bệnh viện 19-8 nhằm results This research was designed as an đảm bảo kê đơn an toàn hợp lý và hiệu quả trong intervention study. The result showed that the number thực hành lâm sàng. Phương pháp và kết quả of contraindicated DDIs in both inpatients and nghiên cứu Nghiên cứu phân tích các can thiệp có outpatients decreased after having warning system. so sánh trước - sau dựa trên dữ liệu đơn thuốc y lệnh The number of contraindicated DDI pairs in inpatients điện tử nội trú và ngoại trú của Bệnh viện 19-8 trong decreased from 0 3404 to 0 0913

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    66    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.