Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2A

Bài viết Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2A trình bày kết quả sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với điều tra thực địa để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. | Quản lý Tài nguyên rừng amp Môi trường XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC BẰNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL 2A Trần Quang Bảo1 Cao Lê Quốc Việt2 Võ Minh Hoàn3 Nguyễn Thị Hoa3 1 Tổng cục Lâm nghiệp 2 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước 3 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai https TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với điều tra thực địa để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Ảnh Sentinel 2A độ phân giải từ 10 60 m được chụp ngày 14 03 2021 cùng với số liệu điều tra 200 mẫu khóa ảnh thuộc 14 kiểu rừng và đất lâm nghiệp tại huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước phục vụ việc giải đoán ảnh. Ngoài ra nghiên cứu sử dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng và chỉ số NDVI để phân loại bản đồ hiện trạng rừng tại khu vực nghiên cứu. Ngoài ra bài báo còn sử dụng thêm 150 điểm kiểm chứng phân bố đều trên các trạng thái rừng để kiểm chứng bản đồ sau phân loại. Kết quả cho thấy tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của khu vực nghiên cứu là ha trong đó trạng thái đất trồng rừng nhưng chưa thành rừng DTR có diện tích lớn nhất ha chiếm 54 17 . Kết quả của bài báo là tư liệu tham khảo tốt cho những nghiên cứu về ứng dụng ảnh vệ tinh trong phân loại rừng phục vụ công tác quản lý và giám sát tài nguyên rừng. Từ khóa Ảnh vệ tinh hiện trạng rừng phân loại định hướng đối tượng Sentinel 2A. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ việc sử dụng hình ảnh có độ phân giải rất cao Rừng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết việc phân loại tới từng cây là điều có thể thực nguồn nước hạn chế lũ lụt hạn hán xói mòn hiện được Clark et al. 2005 . Tuy nhiên khi đất. nó càng có vai trò to lớn trong bảo tồn hệ sử dụng hình ảnh có độ phân giải không gian sinh thái mẫu chuẩn và các loài động thực vật rất cao thường chỉ phù hợp cho các đối tượng quý hiếm ở các khu rừng đặc dụng Đặng lớp phủ trên một phạm vi không gian nhỏ. Do Ngọc Thái Hưng và cộng sự 2009 . Do vậy đó trong các thảm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    169    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.