Mối quan hệ giữa thành phần xơ dệt của vải may áo sơ mi nam – đồng phục giảng viên trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM và các yêu cầu của chúng về độ bền và tính dễ chăm sóc

Bài viết Mối quan hệ giữa thành phần xơ dệt của vải may áo sơ mi nam – đồng phục giảng viên trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM và các yêu cầu của chúng về độ bền và tính dễ chăm sóc trình bày kết quả khảo sát các đặc trưng cấu trúc (khối lượng, mật độ sợi, độ dày của vải) và một số đặc trưng cơ học (độ bền kéo đứt, độ giãn dứt) và độ ổn định kích thước sau giặt của 3 loại vải để may áo sơ mi nam với mục đích sử dụng làm đồng phục. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 56 2022 MỐI QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN XƠ DỆT CỦA VẢI MAY ÁO SƠ MI NAM ĐỒNG PHỤC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA CHÚNG VỀ ĐỘ BỀN VÀ TÍNH DỄ CHĂM SÓC NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NGUYỄN THỊ MỸ CHIÊN NGUYỄN THỊ MỸ LINH Khoa Công Nghệ May Thời Trang Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên hệ nguyenthihang@ Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả khảo sát các đặc trưng cấu trúc khối lượng mật độ sợi độ dày của vải và một số đặc trưng cơ học độ bền kéo đứt độ giãn dứt và độ ổn định kích thước sau giặt của 3 loại vải để may áo sơ mi nam với mục đích sử dụng làm đồng phục. Ba mẫu vải được chọn để khảo sát có thành phần 100 cotton 100 PES và vải pha 65 PES và 35 cotton. Kết quả thử nghiệm về cấu trúc và tính chất cơ học của ba loại vải này sẽ giải thích mối quan hệ của chúng với thành phần xơ dệt được sử dụng. Dựa trên kết quả khảo sát chất lượng của 3 loại vải sẽ được xếp hạng sơ bộ theo yêu cầu về độ bền và tính dễ chăm sóc của vải áo sơ mi để may đồng phục áo sơ mi nam cho giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Từ khóa. Đồng phục chất lượng vải áo sơ mi nam tính tiện nghi đánh giá chất lượng RELATIONSHIP BETWEEN THE TEXTILE FIBER COMPOSITION OF MEN S SHIRT FABRICS AND THEIR REQUIREMENTS FOR DURABILITY AND EASE OF CARE Abstract. This paper presents the results of surveying the structural characteristics weight yarn density thickness and some mechanical characteristics tensile strength elongation at break and the shrinkage of 3 fabrics for men s shirts. Three fabrics selected for the survey are 100 cotton 100 PES and a blend of 65 PES and 35 Cotton. Test results on the structural and mechanical properties of these three fabrics will explain their relationship to the textile fiber composition used. Based on the survey results the quality of the 3 fabrics will be preliminary ranked according to the requirements of durability and ease of care for shirt fabrics to make men

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    48    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.