Giáo án môn Tin học lớp 12 - Bài 8: Truy vấn dữ liệu

"Giáo án môn Tin học lớp 12 - Bài 8: Truy vấn dữ liệu" được biên soạn nhằm giúp các em hiểu khái niệm mẫu hỏi. Biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo. | Tiết 23 BÀI 8. TRUY VẤN DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu khái niệm mẫu hỏi. Biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi. 2. Kĩ năng Biết các bước chính để tạo một mẫu hỏi. Biết sử dụng hai chế độ chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Nắm vững cách tạo mẫu hỏi mới trong chế độ thiết kế. 3. Thái độ Tự giác tích cực trong giờ học 4. Định hướng phát triển năng lực Giải quyết vấn đề CNTT và truyền thông hợp tác đọc hiểu. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên Thiết bị dạy học Bảng phấn máy chiếu. Học liệu SGK SGV 2. Chuẩn bị của học sinh Sách giáo khoa vở ghi. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ không 3. Tiến trình bài học A. Khởi động Hoạt động 1 khởi động thông qua 1 ví dụ 1 Mục tiêu Tạo động cơ để học sinh muốn tạo mẫu hỏi 2 Phương pháp Kĩ thuật Đàm thoại phát hiện. 3 Hình thức tổ chức hoạt động Làm việc cá nhân. 4 Phương tiện dạy học SGK máy tính máy chiếu. 5 Kết quả Học sinh có nhu cầu muốn học cách tạo mẫu hỏi. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Chiếu CSDL quản lí học sinh bảng HOC SINH Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hs trả lời Hs trả lời Bảng trên gồm mấy trường trường nào chọn làm Mất nhiều thời gian độ chính xác khóa. chưa cao. Các em quan sát và tìm cho cô hs nào có điểm môn Hs cũng có thể đưa ra câu trả lời là tin cao nhất và thấp nhất. sử dụng thao tác lọc và tìm kiếm có Giả sử bảng trên gồm 1000 bản ghi thì em sẽ gặp thể tìm ra khó khăn gì trong việc tìm ra hs có điểm tin cao nhất và thấp nhất. Gv chốt Nếu câu hỏi liên quan tới 1 bảng bằng thao tác tìm kiếm và lọc có thể tìm ra nhưng với câu hỏi phức tạp liên quan tới nhiều bảng thì ta cần sử dụng mẫu hỏi. Vậy mẫu hỏi có khả năng làm những gì và cách tạo mẫu hỏi như nào. Cô và các em cùng tìm hiểu bài hôm nay. B. Hình thành kiến thức 1 Mục tiêu Giúp HS hiểu ý nghĩa và cách thức để thực hiện liên kết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    74    3    18-06-2024
120    101    5    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.