Giáo án môn Toán lớp 12 - Chuyên đề 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

"Giáo án môn Toán lớp 12 - Chuyên đề 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu" với mục đích giúp các em nắm được sự tạo thành của mặt tròn xoay; các yếu tố của mặt tròn xoay như đường sinh và trục của mặt tròn xoay. Hiểu được mặt nón tròn xoay được tạo thành như thế nào và các yếu tố có liên quan như đỉnh, trục, đường sinh của mặt nón. Nắm được định nghĩa của mặt trụ tròn xoay, các yếu tố có liên quan như trục, đường sinh của mặy trụ và các tính chất của mặt trụ tròn xoay. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo. | CHUYÊN ĐỀ II . MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦU 10 Tiết Ngày soạn 15 11 2020 Ngày dạy Từ 19 11 29 12 2020. Mỗi tuần 2 tiết trong 5 tuần. Dạy lớp 12 3 Chủ đề 1. Tiết 12 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY I. Mục tiêu của bài chủ đề 1. Kiến thức Nắm được sự tạo thành của mặt tròn xoay các yếu tố của mặt tròn xoay như đường sinh và trục của mặt tròn xoay. Hiểu được mặt nón tròn xoay được tạo thành như thế nào và các yếu tố có liên quan như đỉnh trục đường sinh của mặt nón. Nắm được định nghĩa của mặt trụ tròn xoay các yếu tố có liên quan như trục đường sinh của mặy trụ và các tính chất của mặt trụ tròn xoay Nắm được các công thức tính diện tích xung quanh thể tích của hình nón khối nón tròn xoay và của hình trụ khối trụ tròn xoay. 2. Kỹ năng Phân biệt được các khái niệm mặt nón tròn xoay hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay. Phân biệt được các khái niệm mặt trụ tròn xoay hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay. Biết tính diện tích xung quanh của hình nón khối nón tròn xoay và của hình trụ khối trụ tròn xoay. 3. Thái độ Tích cực hoạt động chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học. Phát huy tính độc lập sáng tạo trong học tập. 4. Định hướng phát triển năng lực Năng lực tạo nhóm tự học và sáng tạo để giải quyết vấn đề Cùng nhau trao đổi và đưa ra phán đoán trong quá trình tìm hiểu các bài toán và các hiện tượng bài toán trong thực tế. Năng lực hợp tác và giao tiếp Tạo kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá lẫn nhau. Năng lực quan sát phát hiện và giải quyết vấn đề Cùng nhau kết hợp hợp tác để phát hiện và giải quyết những vấn đề nội dung bào toán đưa ra. Năng lực tính toán Tính thể tích khối tròn xoay mặt cầu. Năng lực vận dụng kiến thức các công thức thích thể tích. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên Các hình ảnh minh họa về khối đa diện Khối cầu khối tròn xoay. Bảng phụ trình bày kết quả hoạt động nhóm máy tính máy chiếu 2. Học sinh Nghiên cứu trước ở nhà bài học. Ôn tập kiến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.