Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

Luận văn "Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum" nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh .để phát triển du lịch cộng đồng và triển khai mô hình du lịch này tại huyện KonPlong, qua đó đề xuất những giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại điểm du lịch xã KonTum. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    14    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.