Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hình ảnh điểm đến khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

Mục đích của đề tài "Nghiên cứu hình ảnh điểm đến khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn" là nghiên cứu là nghiên cứu hình ảnh điểm đến khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn trên cơ sở đo lường hình ảnh thông qua kiểm định mối quan hệ của một số biến ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến Ngũ Hành Sơn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    52    3    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.