Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển chương trình du lịch sinh thái tại Công ty TNHH lữ hành Khoa Trần, Hội An

Mục tiêu của đề tài "Phát triển chương trình du lịch sinh thái tại Công ty TNHH lữ hành Khoa Trần, Hội An" là hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng chương trình du lịch sinh thái của công ty, phát triển danh mục chương trình du lịch sinh thái mới và đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển chương trình du lịch sinh thái tại công ty. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    92    1    18-06-2024
34    99    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.