Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ thu chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn" tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng KSNB các khoản thu, chi nhằm phát hiện ra các tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng KSNB các khoản thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    88    2    25-07-2024
139    724    3    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.