Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHHMTV Dược Trung Ương III

Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHHMTV Dược Trung ương III" là khái quát các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại các doanh nghiệp; khảo sát và phân tích thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3; đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong chu trình bán hàng phù hợp với nguồn lực sẵn có của công ty. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.