Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt may 29/3

Mục tiêu của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt may 29/3" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về hệ thống kế toán quản trị chi phí phục vụ hiệu quả cho việc quản trị nội bộ; phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kế toán quản trị chi phí tại Công ty Dệt may 29/3, từ đó đưa ra một số giải pháp về kế toán quản trị chi phí nhằm có thể cung cấp thông tin có ích giúp cho các nhà quản trị đưa ta những quyết định kinh doanh hiệu quả |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    242    1    18-07-2024
173    314    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.