Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Thương mại dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Thương mại dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam" tìm hiểu thực trạng vận dụng chính sách kế toán trách nhiệm hiện nay tại công ty, từ đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty CPTM Dược - Sâm Ngọc Linh; đưa ra một số giải pháp để tăng cường kế toán trách nhiệm theo đặc thù công ty, giúp các nhà quản trị tại công ty có cơ sở để đánh giá một cách đúng đắn thành quả của các bộ phận trong việc hướng đến mục tiêu chung của đơn vị. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    403    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.