Mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú

Mẫu "Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh bán trú" được dùng để xin được miễn giảm chi phí học tập cho học sinh khó khăn. Nội dung trong đơn nêu thông tin về: họ và tên người làm đơn, thuộc đối tượng nào, lí do làm đơn, cùng những thông tin liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỖ TRỢ TIỀN ĂN HỖ TRỢ TIỀN Ở Kính Gửi . tên cơ sở giáo dục và các cơ quan chức năng Họ và tên 1 Là cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 2 Hiện đang học lớp . Trường Thuộc đối tượng 3 . Làm đơn đề nghị được xem xét 4 Miễn học phí theo nghị định 49 2010 NĐ CP Giảm 50 học phí theo Nghị định 49 2010 Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 2010 NĐ0 CP Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Hỗ trợ tiền ăn bán trú Hỗ trợ tiền ở bán trú Hỗ trợ Các giấy tờ kèm theo đơn đề nghị gồm 1 2 3 . năm. Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên Chú thích 1 trường hợp đối tượng miễn giảm học phí là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ hoặc người giám hộ trường hợp đối tượng miễn giảm học phí là học sinh phổ thông thì ghi tên học sinh. 2 Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải ghi dòng này 3 Ghi rõ thuộc đối tượng nào ví dụ là học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú nhà xa phải ở bán trú Là học sinh có hộ khẩu thường trú khu vực III địa hình đi lại trắc trở phải ở bán trú Là học sinh THPT có hộ khẩu thường trú ở xã trong CT XD NTM 2010 2015 do nhà xa phải ở bán trú . 4 Đề nghị hỗ trợ nội dung nào thì đánh dấu X vào ô của nội dung đó.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    112    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.