Mẫu Đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền" để nắm được nội dung thông tin có trong mẫu đơn và biết cách soạn thảo đơn đầy đủ nội dung, chi tiết. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và cuộc sống. | ĐƠN DỰ THẦU áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng Ngày _ ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu Tên gói thầu _ ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu Tên dự án _ ghi tên dự án Thư mời thầu số _ ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế Kính gửi _ ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số _ ghi số của văn bản sửa đổi nếu có mà chúng tôi đã nhận được chúng tôi _ ghi tên nhà thầu cam kết thực hiện gói thầu _ ghi tên gói thầu theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là _ ghi giá trị bằng số bằng chữ và đồng tiền dự thầu cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là _ ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu . Chúng tôi cam kết 1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính. 2. Không đang trong quá trình giải thể không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. 4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng hối lộ thông thầu cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực. Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 39 Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian_ 4 ngày kể từ ngày _ tháng _ năm _ Đại diện hợp pháp của nhà thầu ghi tên chức danh ký tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.