Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội

Bài viết Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội phân tích thống kê mô tả các thành phần mô hình đưa ra một số hàm ý quản trị với các oanh nghiệp chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. | QUẢN TRỊ KINH DOANH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH MARKETING CỦA CÁC CHUỖI SIÊU THỊ BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Nguyễn Hoàng Việt Trường Đại học Thương mại Email nhviet@ Nguyễn Bách Khoa Trường Đại học Thương mại Email nbkhoa@ T Ngày nhận 14 03 2022 Ngày nhận lại 13 04 2022 Ngày duyệt đăng 15 04 2022 ổng lực luôn là vấn đề nghiên cứu vừa có tính căn bản vừa có tính thời sự cấp thiết. Nghiên cứu này được thực hiện với các chuỗi siêu thị bán lẻ STBL - một loại hình doanh nghiệp bán lẻ hiện đại DNBLHĐ phổ biến đại diện điển hình ở các đô thị lớn Việt thời gian qua. Với tệp mẫu được hình thành bằng phương pháp xác suất ngẫu nhiên từ 114 92 SBUs của 126 chuỗi STBL điển hình với quy mô đáp viên 484 nhà quản trị marketing MKT các cấp 295 khách hàng NTDCC nghiên cứu này đã chỉ ra 4 thành phần chủ yếu có tác động trực tiếp có ý nghĩa thống kê và đồng biến theo thứ tự gồm năng lực cạnh tranh NLCT MKT chiến lược NLCT phát triển CL MKT NLCT MKT động và NLCT giá trị khách hàng cảm nhận Trên cơ sở phân tích thống kê mô tả các thành phần mô hình đưa ra một số hàm ý quản trị với các DN chuỗi STBL trên địa bàn Hà Nội. Từ khóa NLCT MKT tổng lực NLCT MKT chiến lược NLCT phát triển CL MKT NLCT MKT động NLCT giá trị khách hàng cảm nhận Chuỗi STBL. JEL Classifications M31 1. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu Để giải thích hình 1 ta có một số khái niệm Nghiên cứu này dựa trên 3 cơ sở lý thuyết sau - Khả năng marketing của DN là tập hợp các yếu Một là xuất phát từ mô hình tiến động NLCT tố cả về nguồn lực vật chất và tri thức marketing cả của A-Thompson amp Stricklan vận dụng cho NLCT về yếu tố hiện hữu và tiềm ẩn mà DN có thể huy marketing ta có sơ đồ sau Hình 1 động khai thác và cung ứng để thực hiện các hoạt động MKT xác định. Nguồn Tác giả đề xuất Hình 1 Mô hình tiến động từ khả năng đến LCCT bền vững của DN khoa học 26 thương mại Số 166 2022 QUẢN TRỊ KINH DOANH - Năng lực marketing của DN là những khả năng DN tạo ra trên địa thị trường và là động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    61    3    09-12-2023
27    68    1    09-12-2023
128    100    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.