Thực trạng kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các cửa hàng ăn tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình năm 2019

Kiến thức, thực hành của người chế biến thực phẩm (NCBTP) về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các cửa hàng ăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn của thực khách. Bài viết trình bày thực trạng kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các cửa hàng ăn tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình năm 2019. | amp TP 16 5 - 2020 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN TRONG CÁC CỬA HÀNG ĂN TẠI XÃ NINH HẢI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019 Phạm Thị Công Thẩm1 Trịnh Bảo Ngọc2 Kiến thức thực hành của người chế biến thực phẩm NCBTP về vệ sinh an toàn thực phẩm VSATTP tại các cửa hàng ăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn của thực khách. Mục tiêu Mô tả kiến thức thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các cửa hàng ăn tại xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình năm 2019. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 66 người CBTP tại 33 cửa hàng ăn tại xã Ninh Hải huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình. Kết quả Tỷ lệ người CBTP đạt yêu cầu kiến thức về ATTP chiếm 75 8 tỷ lệ NCBTP đạt yêu cầu thực hành về ATTP chiếm 21 2 . Tóm lại NCBTP mới chỉ cải thiện được về mặt kiến thức về ATTP còn vấn đề thực hành còn rất nhiều vấn đề cần xem xét cải thiện nhằm đảm bảo ATTP cho thực khách. Từ khóa Kiến thức thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm cửa hàng ăn Ninh Bình. I. ĐẶT VẤN ĐỀ liên quan tới thực phẩm. Cứ 10 người Vệ sinh an toàn thực phẩm VSATTP thì có 1 người bị ốm mỗi năm do ăn giữ vị trí rất quan trọng trong bảo vệ phải thực phẩm bị ô nhiễm và làm cho sức khỏe con người làm giảm bệnh người chết mỗi năm. Có tới tật duy trì nòi giống phát triển kinh tế trẻ em dưới 5 tuổi bị chết mỗi nâng cao đời sống xã hội tăng cường năm vì NĐTP 1 . Theo báo cáo của giao lưu quốc tế về kinh tế văn hóa xã Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế hội và thể hiện nếp sống văn minh của - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 cả nước dân tộc. xảy ra 44 vụ ngộ độc thực phẩm với VSATTP hiện đang là vấn đề đáng trên người mắc 7 trường hợp báo động. Vi phạm VSATTP trong thời tử vong. Riêng trong tháng 6 2018 gian qua diễn ra ở mọi lúc mọi nơi cả nước xảy ra 16 vụ NĐTP làm 284 trên nhiều lĩnh vực ảnh hưởng nhiều người mắc 190 người phải nằm viện tới sức khỏe con người. Theo Tổ chức và 1 trường hợp tử vong 2 . Y tế thế giới WHO có hơn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    107    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.