Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền arduino giao tiếp với matlab simulink

Bài viết Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền arduino giao tiếp với Matlab Simulink giới thiệu về hệ thống cảm biến hoạt động trên cơ sở được lập trình trên bảng mạch Arduino và giao tiếp thời gian thực trong môi trường Matlab Simulink để đo đạc và so sánh tín hiệu với các tính toán lý thuyết. Cho đến nay chưa có tác giả nào đề cập đến. | Võ Như Tiến Võ Như Thành 134 HỆ THỐNG CẢM BIẾN HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN ARDUINO GIAO TIẾP VỚI MATLAB SIMULINK A SENSOR SYSTEM ON ARDUINO MICROCONTROLLER WITH MATLAB SIMULINK INTERFACE Võ Như Tiến 1 Võ Như Thành 2 1 Trường Cao đẳng Công nghệ Đại học Đà Nẵng Email tienvonhu@ 2 Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Email thanhvous@ Tóm tắt - Bài báo giới thiệu về hệ thống cảm biến hoạt động Abstract - This paper presents the experimental sensor trên cơ sở được lập trình trên bảng mạch Arduino và giao tiếp system with real-time data acquisitions in the Matlab Simulink thời gian thực trong môi trường Matlab Simulink để đo đạc và so environment based on Arduino board to measure and compare sánh tín hiệu với các tính toán lý thuyết. Cho đến nay chưa có tác the signal with theoretical calculations. So far no author has giả nào đề cập đến. Bộ thí nghiệm hệ thống cảm biến được xây mentioned it yet. The experimental sensor system is very dưng có kích thước nhỏ gọn có khả năng giao tiếp thời gian thực compact with laptop real-time communication capability and it is bằng máy tính xách tay dễ dàng trong việc tiến hành thí nghiệm easy to conduct experiments so it could help students and tạo điều kiện giúp sinh viên học viên cao học có thể nắm bắt và researchers fully understand and effectively apply the sensor ứng dụng các loại cảm biến được dễ dàng nhanh chóng. Bộ thí principles. Although the experimental sensors system is compact nghiệm nhỏ gọn nhưng bao gồm nhiều loại cảm biến khác nhau it did include many different types of sensors commonly used in thường được sử dụng trong công nghiệp cũng như trong dân industry as well as in reality such as temperature sensors dụng như cảm biến nhiệt độ cảm biến từ cảm biến siêu âm cảm magnetic sensors ultrasonic sensors infrared sensors color biến hồng ngoại cảm biến màu encoder. Ngoài ra bài báo sensors encoders . The paper also introduces programming cũng giới thiệu phương pháp lập trình đo đạc các tín hiệu của methods of

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.