Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Luận văn "Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum" khái quát được lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đánh giá được thực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện Đăk Hà thời gian qua; đưa ra được các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    166    2    29-11-2023
17    46    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.