Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Luận văn "Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum" nghiên cứu những lý luận chung về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch trên địa thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2017; đưa ra một số giải pháp, nhằm hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    5    1    15-06-2024
33    80    1    15-06-2024
62    15    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.