Giáo trình Dược lý thú y (Nghề: Thú y - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Giáo trình Dược lý thú y cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương dược lý Thú y; Dược lực học; Thuốc kháng khuẩn; Thuốc trị Ký sinh trùng; Thuốc tác dụng hệ thần kinh; Nội tiết tố và kháng viêm; Thuốc tác động các bộ máy khác; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC DƢỢC LÝ THÚ Y NGÀNH NGHỀ THÚ Y TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số 257 QĐ-TCĐNĐT-ĐT ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Nghề Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 GIỚI THIỆU Ở nƣớc ta đang bƣớc vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đƣa Việt Nam trở thành nƣớc văn minh hiện đại. Trong sự nghiệp phát triển to lớn đó công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ƣơng Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Đại Hội Đảng lần thứ IX đã chỉ rõ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp hóa công nghiêp hóa là điều kiện để phát triển nhân lực con ngƣời yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững . Trên cơ sở chƣơng trình khung của Bộ Lao Động Thƣơng Binh và Xã Hội đã ban hành và những kinh nghiệm đã rút ra từ thực tế đào tạo Trƣờng Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp tổ chức biên soạn chƣơng trình giáo trình một cách khoa học hệ thống và cập nhập những kiến thức thực tiễn phù với đối tƣợng học sinh trung cấp nghề. Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập các trung cấp nghề đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc quan tâm đến nghề chăn nuôi. Việc chức tổ chức biên soạn biên soạn chƣơng trình giáo trình là một trong những hoạt động thiết thực. Đây là lần đầu tiên biên soạn chƣơng trình giáo trình. Dù đã hết sức cố gắng nhƣng không tránh khỏi những thiếu sót bất cập. Chúng tôi mong những ý kiến đóng góp của các bạn đọc để từng bƣớc hoàn thiện những giáo trình. Tham gia biên soạn CHƢƠNG TRÌNH MÔN DƢỢC LÝ HỌC THÚ Y Mã số môn học MH - 08 Thời gian môn học 100 giờ Lý thuyết 40 giờ Thực hành 60giờ MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Học xong môn học này ngƣời học có khả năng Kiến thức hiểu rõ tính chất cũng nhƣ tác dụng chính và phụ của thuốc dùng Kỹ năng - Nhận dạng đƣợc dƣợc phẩm dùng trong lĩnh vực thú y - Sử dụng đƣợc các thuốc thƣờng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    100    1    20-07-2024
12    263    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.