Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn chế tạo tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của thiết bị thử nghiệm gối cầu tải trọng lớn chế tạo tại Việt Nam" nhằm nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo lực nén của thiết bị TNGCTTL do Việt Nam chế tạo. Dựa trên kết quả nghiên cứu thu được, luận án đưa ra một số giải pháp nâng cao độ chính xác đo lực nén của thiết bị TNGCTTL do Việt Nam chế tạo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - - PHẠM ĐÌNH NAM NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM GỐI CẦU TẢI TRỌNG LỚN CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - - PHẠM ĐÌNH NAM NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM GỐI CẦU TẢI TRỌNG LỚN CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Mã số 9520116 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. THÁI HÀ PHI 2. TS. NGUYỄN VĂN THỊNH Hà Nội 2022 i LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới . Thái Hà Phi - Bộ môn máy xây dựng - Xếp dỡ Trường Đại học Giao thông Vận tải và TS. Nguyễn Văn Thịnh - Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải hai người thầy đã hướng dẫn động viên giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tôi xin cảm ơn các Thầy giáo Cô giáo tại Bộ môn Máy xây dựng - xếp dỡ các nhà khoa học của Trường Đại học Giao thông Vận tải Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Vận tải Học viện Kỹ thuật Quân sự Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghiệp sau thu hoạch Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã giúp đỡ và góp ý cho tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải phòng Đào tạo sau đại học Khoa cơ khí Bộ môn Máy Xây Dựng cùng các phòng ban chức năng trong nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu để đạt được kết quả mong muốn. Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải Lãnh đạo Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa Đo lường Xưởng cơ khí Viện chuyên ngành cơ khí Tự động hóa Đo lường Bộ môn Xe máy công binh - Học viện kỹ thuật Quân sự đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi đo đạc thực nghiệm thiết bị để hoàn thành luận án. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè đồng nghiệp đã luôn động viên hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt thời gian cũng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.