Bài giảng Toán 10 bài 4 sách Chân trời sáng tạo: Định lý côsin và định lý sin

Bài giảng Toán 10 bài 4 sách Chân trời sáng tạo "Định lý côsin và định lý sin" có mục tiêu giải thích định lý côsin, định lý sin, các công thức tính diện tích tam giác. Vận dụng định lý cô-sin, định lý sin vào giải các bài toán có nội dung thực tiễn. Vận dụng được các công thức tính diện tích tam giác vào việc giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo. | Bài 2 ĐỊNH LÝ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN MỤC TIÊU v Giải thích định lý côsin định lý sin các công thức tính diện tích tam giác. v Vận dụng định lý TỔ CHỨC Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận các nội dung sau Quan sát các số liệu và tìm mối liên hệ liên quan. Để giải quyết vấn đề thực tế trên chúng ta cần vận dụng kiến thức đã học nào Trình bày cách thực hiện. Bài toán mở đầu Phương án tham khảo NỘI DUNG 1. Định lý côsin 2. Định lý sin 3. Các công thức tính diện tích tam giác 1. Định lý côsin 1. Định lý côsin Các ví dụ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 2. Định lý sin 2. Định lý sin Ví dụ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 3. Các công thức tính diện tích tam giác 3. Các công thức tính diện tích tam giác 3. Các công thức tính diện tích tam giác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.