Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM

Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành dệt may những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật; trình tự lập một bản vẽ kỹ thuật; mặt cắt các đường may cơ bản và ứng dụng phần mềm Corel draw để thể hiện các sản phẩm may mặc trên bản vẽ kỹ thuật. Qua đó, học sinh, sinh viên có thể ứng dụng để lập các bản tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm may mặc phục vụ cho công tác chuẩn bị sản xuất trong các doanh nghiệp dệt may. Đồng thời, giáo trình cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho những cán bộ làm việc trong ngành dệt may. | LỜI NÓI ĐẦU Một trong những mục tiêu đặt ra cho ngành dệt may Việt Nam là đến năm 2020 đạt kim ngạch xuất khẩu 36 - 38 tỉ USD tăng khoảng 30 so với năm 2016. Để đạt được mục tiêu trên việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cán bộ quản lý để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho ngành. Trong nội dung chương trình đào tạo nhóm ngành dệt may Vẽ kỹ thuật ngành may là một trong những môn học cơ sở ngành quan trọng. Vì vậy việc biên soạn giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may giúp cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên hiện nay là cần thiết. Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh sinh viên trình độ cao đẳng trung cấp nhóm ngành dệt may những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật trình tự lập một bản vẽ kỹ thuật mặt cắt các đường may cơ bản và ứng dụng phần mềm Corel draw để thể hiện các sản phẩm may mặc trên bản vẽ kỹ thuật. Qua đó học sinh sinh viên có thể ứng dụng để lập các bản tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm may mặc phục vụ cho công tác chuẩn bị sản xuất trong các doanh nghiệp dệt may. Đồng thời giáo trình cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho những cán bộ làm việc trong ngành dệt may. Giáo trình được biên soạn gồm 5 chương Chương I VẬT LIỆU DỤNG CỤ VÀ CÁCH SỬ DỤNG Chương II TIÊU CHUẨN BẢN VẼ KỸ THUẬT Chương III VẼ HÌNH HỌC Chương IV DẤU HIỆU - KÝ HIỆU MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY Chương V THIẾT KẾ BẢN VẼ TRÊN MÁY TÍNH Xin chân thành cảm ơn các giảng viên khoa Công nghệ dệt may và Thiết kế thời trang đã có những đóng góp quý báu để giáo trình được hoàn thiện. Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng để trình bày những kiến thức những bài tập ứng dụng một cách cô đọng dễ hiểu dễ thực hiện tuy nhiên chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự đóng góp từ các bạn đồng nghiệp và quý độc giả để lần tái bản sau giáo trình được hoàn thiện hơn. Nhóm tác giả MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I VẬT LIỆU DỤNG

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    104    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.