Giáo án Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tìm thừa số

"Giáo án Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tìm thừa số" được biên soạn với mục đích giúp các em học sinh biết thao tác tìm thừa số chưa biết bằng cách: dựa vào quan hệ nhân, chia; các bảng nhân chia hoặc dựa vào quy tắc, vận dụng vào giải toán cơ bản. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết giáo án tại đây. | BÀI TÌM THỪA SỐ I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Năng lực đặc thù Tìm thừa số chưa biết bằng cách dựa vào quan hệ nhân chia các bảng nhân chia hoặc dựa vào quy tắc. Vận dụng vào giải toán đơn giản. 2. Năng lực chung. Năng lực tự chủ tự học lắng nghe trả lời câu hỏi làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo tham gia trò chơi vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác Có thói quen trao đổi giúp đỡ nhau trong học tập biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô 3. Phẩm chất. Phẩm chất nhân ái Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ Chăm chỉ suy nghĩ trả lời câu hỏi làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm Giữ trật tự biết lắng nghe học tập nghiêm túc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV SGK 30 khối lập phương. HS SGK đồ dùng học tập 10 khối lập phương. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động Khởi động 5 phút a. Mục tiêu Tạo cảm xúc vui tươi kết nối với chủ đề bài học. b. Phương pháp hình thức tổ chức Cả lớp. GV tổ chức cho HS chơi Kết bạn HS tham gia chơi. GV chia lớp thành 2 đội cho HS viết phép nhân và phép chia đã học. Đội A viết phép nhân. Đội B viết phép chia. Theo lệnh của giáo viên các em đội A kết với các em HS kết đội. đội B tương ứng. Nhóm nào kết xong trước nhất đứng lên trước lớp gt Thắng cuộc. GV giữ lại 3 bảng VD 2x 8 16 16 2 8 16 8 2 GV nhận xét tuyên dương. Lắng nghe. 2. Bài học và thực hành 35 phút . Hoạt động 1 10 phút Khám phá a. Mục tiêu Tìm thừa số chưa biết bằng cách dựa vào quan hệ nhân chia các bảng nhân chia hoặc dựa vào quy tắc. b. Phương pháp hình thức tổ chức cả lớp. 1. Giới thiệu cách tìm thừa số chưa biết. GV vừa vấn đáp vừa viết HS trả lời 2 x 7 14 Thừa số Thừa số Tích GV che lần lượt từng thừa số yêu cầu HS nói cách làm. HS nêu cách làm. Xây dựng quy tắc 2 x 14 Thừa số Thừa số Tích 14 2 7 Ta đang tìm thành phần nào trong phép nhân Ta đã làm thế nào 14 và 7 lần lượt có tên gọi là gì trong phép nhân Thừa số chưa biết.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    98    2    25-07-2024
3    84    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.