Giáo án Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Xem đồng hồ (tiết 1)

"Giáo án Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Xem đồng hồ" giúp các em học sinh biết đọc giờ hơn, giờ kém (khi kim phút chỉ chưa quá số 6 và khi kim phút chỉ quá số 6); biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ từ số 1 đến số 12 (chính xác đến 5 phút ); biết đọc giờ ở các đồng hồ; biết xoay kim đồng hồ theo yêu cầu. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết giáo án tại đây. | BÀI XEM ĐỒNG HỒ Tiết 1 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Năng lực đặc thù - Tư duy và lặp luận toán học Biết đọc giờ hơn giờ kém khi kim phút chỉ chưa quá số 6 và khi kim phút chỉ quá số 6 - Mô hình hoá toán học Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ từ số 1 đến số 12 chính xác đến 5 phút . - Giao tiếp toán học Biết đọc giờ ở các đồng hồ. - Sử dụng công cụ phương tiện học toán Biết xoay kim đồng hồ theo yêu cầu. 2. Năng lực chung - Năng lực tự chủ tự học lắng nghe trả lời câu hỏi làm bài tập. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo tham gia trò chơi vận dụng. - Năng lực giao tiếp và hợp tác hoạt động nhóm. 3. Phẩm chất - Phẩm chất chăm chỉ Biết quý trọng thời gian chăm chỉ suy nghĩ trả lời câu hỏi làm tốt các bài tập. - Phẩm chất trách nhiệm Giữ trật tự biết lắng nghe học tập nghiêm túc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên - Sách Toán lớp 3 mô hình đồng hai kim và đồng hồ điện tử. 2. Học sinh - Sách học sinh vở bài tập mô hình đồng hai kim. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động Khởi động 5 phút a. Mục tiêu Tạo cảm xúc vui tươi kết nối với chủ đề bài học. b. Phương pháp hình thức tổ chức Trực quan cá nhân nhóm đôi lớp. GV sử dụng mô hình đồng hồ và yêu cầu Nhắc lại các kiến thức đã học Kim giờ chỉ HS trả lời lần lượt 8 giờ 8 giờ 15 phút 8 8 giờ kim phút chỉ các số 12 3 6 đọc là mấy giờ 30 phút 8 giờ rưỡi . giờ GV giới thiệu Theo kim phút từ một số HS lắng nghe. đến số liền nó tương ứng với 5 phút. GV yêu cầu thực hiện nhóm đôi. HS sử HS thực hiện nhóm đôi. dụng mô hình đồng hồ xoay kim phút lần Theo kim đồng hồ lượt các trường hợp như hình ảnh trong SGK Xoay kim phút từ số 12 đến số 1 đọc 5 rồi đếm. phút. Xoay kim phút từ số 12 đến số 2 đọc 10 phút. Xoay kim phút từ số 12 đến số 3 đọc 15 phút. Xoay kim phút từ số 12 đến số 4 đọc 20 phút. Xoay kim phút từ số 12 đến số 5 đọc 25 phút . Ngược chiều kim đồng hồ Xoay kim phút từ số 12 đến số 11 đọc kém 5 phút. Xoay kim phút đến số 10 đọc kém 10 phút. Xoay kim phút

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    72    4    01-12-2023
26    94    1    01-12-2023
18    57    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.