Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 có đáp án - Bộ GD&ĐT (Mã đề 221)

"Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 có đáp án - Bộ GD&ĐT (Mã đề 221)" có nội dung gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống lại kiến thức học tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề kiểm tra cho quý thầy cô. Hi vọng với đề thi này làm tài liệu ôn tập sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ TẠO THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đề thi có 04 trang Môn thi thành phần VẬT LÍ Mã đề thi 221 Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Câu 1. Một dòng điện không đổi có cường độ chạy qua điện trở . Trong khoảng thời gian t nhiệt lượng tỏa ra trên đươc tính bằng công thức nào sau đây A. B. . C. D. Câu 2. Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại A. Tia . B. Tia . C. Tia . D. Tia . Câu 3. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là và . Nếu thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây A. . B. . C. . D. . Câu 4. Một con lắc đơn chiều dài đang dao động điều hỏa với biên độ góc rad . Biên độ dao động của con låc là A. B. C. D. Câu 5. Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây đủng A. Sóng điện từ là sóng dọc. B. Sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng chiều với nhau. C. Sóng điện từ là sóng ngang. D. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động ngược pha với nhau. Câu 6. Một điện tích điểm dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường . Độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây A. . B. . C. D. . Câu 7. Một con lẳc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng và lò xo nhẹ có độ cứng đang dao động điểu hỏa. Đại lượng được gọi là A. chu kì của con lắc. B. biên độ dao động của con lắc. C. tần số góc cùa con lắc. D. tần số của con lầc. Câu 8. Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định với bước sóng . Muốn có sóng dừng trên dây thì chièu dài c ̀ ủa dây thỏa mãn công thức nào sau đây A. vóri B. với C. với D. với Câu 9. Thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để A. Xảc định nhiệt độ của môt vật nóng sáng. B. xảc định giới hạn quang điện của kim loại. C. đo bước sóng ánh sáng đơn sắc. D. phát hiện tia hồng ngoại và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.