Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022 có đáp án - Bộ GD&ĐT (Mã đề 320)

“Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022 có đáp án - Bộ GD&ĐT (Mã đề 320)” là tài liệu tham khảo được sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi khảo sát chất lượng kết hợp thi thử tốt nghiệp THPT, giúp các em củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng làm văn. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi KHOA HỌC XÃ HỘI Đề thi có 03 trang Môn thi thành phần LỊCH SỬ Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh . Số báo danh . Câu 1 Trong thời gian hoạt động ở Pháp 1917 1923 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào sau đây A. Văn học Nghệ thuật. B. Văn hoá. C. Người cùng khổ. D. Văn nghệ. Câu 2 Ở Việt Nam chiếu Cần Vương 1885 kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến A. Đại tư sản. B. Chủ nô. C. Văn thân sĩ phu. D. Tư bản mại sản. Câu 3 Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hoá từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX A. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất. B. Sự kém an toàn về chính trị. C. Sự kém an toàn về kinh tế. D. Sự kém an toàn của đời sống con người. Câu 4 Từ năm 1945 đến năm 1954 nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây A. Mêhicô. B. Pháp. C. Hà Lan. D. Nam Phi. Câu 5 Trong những năm 1949 1950 nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây A. Văn hoá. B. Quân sự. C. Giáo dục. D. Y tế. Câu 6 Về quân sự một trong những thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống Chiến lược Chiến tranh đặc biệt 1961 1965 của Mĩ là A. Phổ cập tiểu học. B. Chiến thắng Ấp Bắc. C. Xây dựng nông thôn mới. D. Xoá nạn mù chữ. Câu 7 Năm 1954 nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi ngoại giao nào sau đây A. Đánh bại cuộc hành quân của Mĩ vào An Lão. B. Đánh bại cuộc tập kích của không quân Mĩ. C. Kí Hiệp định Giơnevơ. D. Xoá nạn mù chữ. Câu 8 Theo hiệp định Sơ bộ ngày 6 3 1946 Pháp được ra miền Bắc Việt Nam thay thế lực lượng quân đội nào sau đây giải giáp quân Nhật Bản A. Áo. B. Trung Hoa Dân quốc. C. Phần Lan. D. Bồ Đào Nha. Câu 9 Tháng 12 1960 Mặt trân Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây A. Lập Hũ gạo cứu đói. B. Tuần lễ vàng. C. Xây dựng Quỹ độc lập. D. Đồng khởi. Câu 10 Năm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    111    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.