Khoá luận tốt nghiệp Khoa học môi trường: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng chất thải nhựa trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Khoá luận "Nghiên cứu hiện trạng sử dụng chất thải nhựa trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá được thực trạng từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG amp MÔI TRƢỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG RÁC THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG MÃ SỐ 7440301 Giáo viên hướng dẫn TS. Dương Thị Bích Ngọc Sinh viên thực hiện Lê Thanh Tùng Mã sinh viên 1653060876 Lớp K61-KHMT Khóa 2016 - 2020 Hà Nội 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập để có đƣợc kết quả học tập nhƣ ngày hôm nay em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy giáo cô giáo Bộ môn Kỹ thuật môi trƣờng cũng nhƣ các thầy cô giáo trong khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trƣờng Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam. Trong 4 năm học tập và rèn luyện tại trƣờng sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô giáo đã trang bị cho em đầy đủ những kiến thức chuyên môn giúp ích cho công việc cũng nhƣ cuộc sống của em. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS. Dƣơng Thị Bích Ngọc - giảng viên Bộ môn Kỹ thuật môi trƣờng đã trực tiếp hƣớng dẫn định hƣớng và giúp đỡ tận tình em trong suốt thời gian thực hiện khoá luận. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới UBND thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình đã cung cấp số liệu tạo điều kiện giúp đỡ em thực hiện đề tài này. Xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè và những ngƣời thân trong gia đình đã dành nhiều tình cảm tạo điều kiện thuận lợi động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành bài khóa luận bằng tất cả năng lực của mình nhƣng do trình độ và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô các bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 10 tháng 07 năm 2020 Sinh viên Lê Thanh Tùng i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v DANH MỤC CÁC BẢNG . vi DANH MỤC CÁC HÌNH . vii Chƣơng 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 2 Tổng quan về chất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.