Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Hoàn thiện quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" là đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động du lịch nhằm thúc đẩy ngành du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long phát triển nhanh, bền vững, đúng định hướng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - - LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - - LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế Chƣơng trình Quản lý kinh tế Mã số 8310110 Họ và tên Nguyễn Thị Minh Huyền Ngƣời hƣớng dẫn Nguyễn Thanh Bình Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu Hoàn thiện quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh là của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Quảng Ninh ngày 05 tháng 07 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Minh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan tổ chức và cá nhân. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến các tập thể cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương cùng tập thể các thầy cô giáo những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tôi xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Thanh Bình người trực tiếp hướng dẫn tôi. Cô đã giúp đỡ chỉ bảo tận tình tôi trong quá trình nghiên cứu viết và hiệu chỉnh luận văn này. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế luận văn được hoàn thiện không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót tôi rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo cùng các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn Quảng Ninh ngày 05 tháng 07 năm 2021 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Minh Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU . viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    55    2    01-12-2023
187    54    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.