Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh thương mại: Phát triển thị trường vận tải hành khách nội địa của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2026

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Phát triển thị trường vận tải hành khách nội địa của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2026" nhằm làm rõ những đặc điểm chung của thị trường vận tải hàng khách nội địa của VNA thông qua việc phân tích toàn diện sự phát triển, rút ra quy luật của thị trường vận tải hành khách nội địa từ năm 2015 đến 2019. Đề xuất định hướng, chiến lược, giải pháp để phát triển thị trường vận tải hàng không nội địa của VNA giai đoạn 2021-2026. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES GIAI ĐOẠN 2021-2026 Ngành Kinh doanh thương mại TRẦN HỒNG QUÂN Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES GIAI ĐOẠN 2021-2026 Ngành Kinh doanh thương mại Mã số 8340121 Họ và tên học viên Trần Hồng Quân Người hướng dẫn PGS. TS Vũ Sĩ Tuấn Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Phát triển thị trường vận tải hành khách nội địa của Vietnam Airlines giai đoạn 2021-2026 là đề tài nghiên cứu độc lập của riêng tôi được đưa ra dựa trên cơ sở tìm hiểu phân tích và đánh giá các số liệu liên quan đến hoạt động của Vietnam Airlines. Các số liệu là trung thực và chưa được công bố tại các công trình nghiên cứu có nội dung tương đồng nào khác. Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2021 Tác giả Trần Hồng Quân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các cơ quan tổ chức và cá nhân. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại thương Khoa Sau đại học của trường cùng tập thể các thầy cô giáo những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Vũ Sĩ Tuấn người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp tại Tổng công ty Hàng không Vietnam Airlines đã không ngại giúp đỡ tôi thu thập thông tin và tổng hợp số liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế luận văn được hoàn thiện không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo cùng mọi người. Xin .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.