Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021-2022 có đáp án (lần 2) - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Mã đề 628)

Mời các bạn tham khảo "Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021-2022 có đáp án (lần 2) - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Mã đề 628)" sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! | SỞ GD amp ĐT THANH HÓA KÌ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN KSCL CÁC MÔN THI ĐỀ THI CHÍNH THỨC TỐT Đề thi gồm có 40 câu 06 trang NGHIỆP THPT LẦN 2 Năm học 2021 2022 Môn thi Địa lí Ngày thi 03 04 2022 Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phá đề Mã đề thi 628 Họ và tên thí sinh .Số báo danh . Câu 1 Cho biểu đồ về cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta giai đoạn 2015 2020 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây A. Cơ cấu diện tích cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta. B. Giá trị sản xuất cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta. C. Tốc độ tăng trưởng diện tích cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta. D. Diện tích cây hàng năm và cây lâu năm của nước ta. Câu 2 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 7 cho bi ết đỉnh núi nào cao nhất trong các đỉnh núi sau đây A. Phu Hoạt. B. Tây Côn Lĩnh. C. Phu Luông. D. Pu Xai Lai Leng. Câu 3 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 5 cho biết mũi Dinh thuộc tỉnh nào sau đây A. Phú Yên. B. Bình Thuận. C. Khánh Hòa. D. Ninh Thuận. Câu 4 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết các cánh cung núi sau đây ở vùng núi Đông Bắc sắp xếp từ tây sang đông lần lượt là A. Đông Triều Bắc Sơn Ngân Sơn sông Gâm. B. Đông Triều sông Gâm Bắc Sơn Ngân Sơn. C. Sông Gâm Đông Triều Ngân Sơn Bắc Sơn. D. Sông Gâm Ngân Sơn Bắc Sơn Đông Triều. Câu 5 Cho biểu đồ CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA CAM PU CHIA VÀ THÁI LAN NĂM 2019 Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2019 NXB Thống kê 2020 Theo biểu đồ nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Cam pu chia và Thái Lan năm 2019 A. Công nghiệp xây dựng và dịch vụ của Thái Lan chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. B. Công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của cả hai nước. C. Tỉ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp của Cam pu chia thấp hơn nhiều so với Thái Lan. D. Tỉ trọng công nghiệp xây dựng của Cam pu chia lớn hơn nhiều so với nông lâm ngư nghiệp. Câu 6 Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    105    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.