Bổ sung loài việt quất Yên Tử – Vaccinium craspedotum Sleumer (họ Đỗ Quyên – Ericaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Việc ghi nhận nâng số loài trong chi Vaccinium lên 26 loài. Việt quất yên tử -Vaccinium craspedotum Sleumer có các đặc điểm nổi bật sau: Cành tròn, nhỏ và thường thô ráp; chồi có vẩy nhỏ. Lá đơn, mọc cách, cuống lá dài 1mm, có phủ lông ngắn, thưa, mịn; phiến lá hình trứng, dày, kích thước lá bé; Cuống hoa ngắn, phủ lớp lông dày; đài hình ống, tràng màu trắng. Bài viết trình bày việc bổ sung loài Việt quất Yên Tử – Vaccinium craspedotum Sleumer (họ Đỗ Quyên – Ericaceae) cho hệ thực vật Việt Nam. | Quản lý Tài nguyên rừng amp Môi trường BỔ SUNG LOÀI VIỆT QUẤT YÊN TỬ VACCINIUM CRASPEDOTUM SLEUMER HỌ ĐỖ QUYÊN ERICACEAE CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Hoàng Văn Sâm1 Phan Thanh Lâm2 Nguyễn Thị Thoa3 1 Trường Đại học Lâm nghiệp 2 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 3 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên TÓM TẮT Vaccinium craspedotum Sleumer được ghi nhận có phân bố tự nhiên ở Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc. Loài này lần đầu tiên được phát hiện tại rừng quốc gia Yên Tử tỉnh Quảng Ninh vào tháng 9 năm 2014. Mẫu vật được lưu giữ tại phòng tiêu bản Thực vật Trường Đại học Lâm nghiệp VNUF . Trên cơ sở mô tả đặc điểm hình thái và so sánh với tiêu bản chuẩn quốc tế đã được giám định tại Viện thực vật viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc PE và phòng tiêu bản thực vật trường Đại học Harvard Hoa Kỳ HUH isotype số hiệu . Tsai 62216. Sau khi giám định và tra cứu tài liệu về họ Đỗ Quyên - Ericaceae chi Ỏng ảnh - Vaccinium loài này được xác định là loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam và được đặt tên là Việt quất yên tử. Việc ghi nhận nâng số loài trong chi Vaccinium lên 26 loài. Việt quất yên tử -Vaccinium craspedotum Sleumer có các đặc điểm nổi bật sau Cành tròn nhỏ và thường thô ráp chồi có vẩy nhỏ. Lá đơn mọc cách cuống lá dài 1mm có phủ lông ngắn thưa mịn phiến lá hình trứng dày kích thước lá bé Cuống hoa ngắn phủ lớp lông dày đài hình ống tràng màu trắng. Từ khoá Họ Đỗ Quyên loài bổ sung rừng quốc gia Yên Tử thực vật Việt Nam Vaccinium craspedotum Sleumer Việt quất yên tử. I. ĐẶT VẤN ĐỀ và hiện đang được lưu trữ tại Viện Thực vật Chi Ỏng ảnh hay còn gọi là Việt quất Sơn Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc PE và trâm Quan hóa Vaccinium L. là chi lớn trong phòng tiêu bản thực vật đại học Harvard Hoa họ Đỗ Quyên - Ericaceae với khoảng 450 Kỳ HUH . Trong chương trình nghiên cứu đa Mabberley 1987 Nguyễn Thanh Hương 2012 dạng hệ thực vật rừng quốc gia Yên Tử năm và có phân bố rộng trên thế giới. Chi 2014 chúng tôi đã thu được mẫu tiêu bản của Vaccinium được Carl Linnaeus mô tả lần đầu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.