Điều khiển máy tình từ xa như ngồi ngay trước mặt

Điều khiển máy tình từ xa như ngồi ngay trước mặt (rất hay) Hôm này, mình sẽ viết 1 bài nói về chuyện " Điều khiển máy tính từ xa". Vì đây là kinh nghiệm, nên viết cho mọi người cùng tham gia vui vẻ. VÀ dĩ nhiên, hình ảnh luôn có đầy đủ rồi | Điều khiển máy tình từ xa như ngồi ngay trước mặt rất hay Hôm này mình sẽ viết 1 bài nói về chuyện Điều khiển máy tính từ xa . Vì đây là kinh nghiệm nên viết cho mọi người cùng tham gia vui vẻ. VÀ dĩ nhiên hình ảnh luôn có đầy đủ rồi. Trước hết vào đây Trích Đăn êỊ ỈKMnáy của mình Email email của bạn đang sử dụng Zip code code của vn cũng chả sao. Plane to use PC For my PC Where hear about others Sau đó có link download soft. Bạn vào đây down cũng được Download Here Rồi bạn cài đặt nó. Trong khi cài đặt nó sẽ đòi hỏi Access Code và tên máy của Bạn. Bạn thích đặt tên là gì cũng được nhưng Bạn phải nhớ cái code này mới được rất quan trong. Sau khi cài đặt xong để enable hen Thế là hòan tất cáck cài đặt và đăng ký. Giờ đến bước điều khiển máy. Bây giờ bạn chạy ra dịch vụ internet hoặc bất cứ nơi đâu cũng được miễn đùng sử dụng cái mà bạn đã cài đặt soft vì cái đó là cái bạn muốn điều chỉnh từ xa mà. Bạn vào trang nhà Trích đăng nhập email và pass của bạn vào. Nó sẽ chuyển đến phần trong box của bạn như hình sau Trong đó nếu máy tính của bạn có mở enable thì cái hình sẽ sáng rất rõ. Bạn click vào Computer Settings để vào bên trong. Vào đây rồi bạn click Connect để nối tiếp vào trong mục access code. Điền access code vào cái code lúc Bạn cái đặt soft đòi hỏi đó. điền access code xong sẽ dẫn đến 1 cửa sổ khác và đưa bạn vào trong mục điều khiển. Thường thì mình muốn điều khiển máy tính của mình chỉ cần click vào remote control Go thế là xong. Vậy là bạn đã vào trong máy tính ở nhà của bạn rồi đó có thể điều khiển có thể hòa mạng chat. coi phim xem hình cái gi cũng được giống hệt như mình đang ngồi ở cái máy đó. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.