Giảm dung lượng bộ cài đặt Win XP

VII. Bây giờ phần giao diện win đã tạm ổn, ta sẽ tiến hành lọc bớt các thứ không cần thiết cho bản win được nhẹ nhằm tích hợp thêm soft cho đủ 1 CD Ở bước này ta sẽ dùng nlite để lọc, chương trình này có hỗ trợ tiếng việt nên rất dễ sử dụng(lúc cài nhớ chọn full để cài luôn gói ngôn ngữ). Bạn làm theo hình dưới đây nhé. | VII. Bây giờ phần giao diện win đã tạm ổn ta sẽ tiến hành lọc bớt các thứ không cần thiết cho bản win được nhẹ nhằm tích hợp thêm soft cho đủ 1 CD Ở bước này ta sẽ dùng nlite để lọc chương trình này có hỗ trợ tiếng việt nên rất dễ sử dụng lúc cài nhớ chọn full để cài luôn gói ngôn ngữ . Bạn làm theo hình dưới đây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    3    0
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    3    0
1    2    0
1    4    0
1    3    0