Micro XP SP2

Micro XP SP2 chả bít post ở đây có đúng không nữa nữa , có j thì move giùm em EXPERIENCE vừa trình làng phiên bản rút gọn của Windows XP SP2 có tên là Micro XP SP2 có dung lượng chỉ là 88,1MB . Theo thử nghiệm trên máy tính có cấu hình hạng trung | Micro XP SP2 chả bít post ở đây có đúng kô nữa có j th move giùm em EXPERIENCE vừa tfnh làng phiên bản rút gọn của Windows XP SP2 có tên là Micro XP SP2 có dung lượng chỉ là 88 1MB . Theo thử nghiệm trên máy tính có cấu hnh hạng trung thời gian từ lúc format phân vùng cài MicroXP cho đến khi khởi động vào Windows lần đầu tiên chỉ mất 5 phút . Khi quá tfnh cài đặt MicroXP hoàn tất không gian đĩa cứng và tài nguyên RAM bị chiếm dụng lần lượt là 596MB và .Đây thực sự là hệ điều hành dành cho thế hệ máy tính thuộc hàng siêu cổ PII PIII . Tất nhiên với HĐH như vậy th nó cũng có những nhược điểm - eXperience đă cho hầu hêt các dịch vụ của Microsoft về chầu trời chỉ duy tf 16 dịch vụ Cryptogrphic Servies DCOM Sever Process Laucher DCHP Client Event Log Logical Disk Manager Logical Disk Manager Administrative Sever Network Connection Plug and Play Print Spooler Remote Access Auto Connection Manager Remote Procedure Call TCP IP NetBios Helper Telephony Windows Audio Windows Installer Wireless Zero Configuration . Lưu ư trong lần đầu tiền đăng nhập MicroXP sẽ xuất hiện 1 cửa sổ hỏi bạn chọn YES hay No . Nếu chọn No th chỉ có 4 dịch vụ ở trạng thái kích hoạt là Event Log Plug and Play Remote Procedure Call Windows Audio cn 12 dịch vụ kia sẽ bị vô hiêu - có thể kết nối tới Internet và duyệt Web bnh thường nhưng kô thể kết nối với máy khác trong mạng LẠN - Kô tạo thêm 1 user account nào khác . - kô nhận diên đc Webcam máy scan máy ảnh kỹ thuật số . - thiết bị lưu điện UPS kô làm việc đc . - kô nhận diện đc thẻ thông minh . - kô thể điều khiển máy tính từ xa bằng các phần mềm . - kô sử dụng đc chức năng lập kế hoạch cho máy tính . - tính năng AutoPlay của đĩa CD bị vô hiệu . - chỉ có 1 giao diện Windows Classic duy nhất . Tuy nhiên MicroXP cũng có nhiều điểm sáng - hệ thống chạy nhanh bất thường . - hầu hết phầm mềm thông dụng của hăng thứ ba đều tương thích và hoạt động tốt . - vẫn sử dụng đc kết nối quay số dial-up modem . - trên desktop của MicroXP xuất hiện thư mục .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.