Microsoft Windows Vista Ultimate RTM

Code: http://dir et/msvista/p pub/Vista_W WIM/i386/i m?A=01&B= =202751003318699 9--NOA http://dir et/msvista/p pub/Vista_W WIM/i386/b A=01&B=2 202751003318699 9--NOA | Microsoft Windows Vista Ultimate RTM Code __ http diriver- msvista pub Vista_WIM i386 A 01 B 20275100- 3318699--NOA http diriver- msvista pub Vista_WIM i386 A 01 B 20275100- 3318699--NOA http msvista pub X13-49114 X13- A 01 B 20275100-3318699--NOA Tốc độ down khá nhanh Thay link thứ 3 bằng link này t PHP Code http msvista pub X 13-49120 X13- A 01 B 60297467-3318705--NOA mấy bản này 2 file đầu giống nhau Chỉ việc thay file thứ 3 . Đâ chứ ko có link down. ko cần phải down riêng bản Upgrade Ocũng khỏi cần phải cài bản XP trước Code http comp 070201 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    23    1    23-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.