Microsoft Windows Vista Ultimate RTM

Code: http://dir et/msvista/p pub/Vista_W WIM/i386/i m?A=01&B= =202751003318699 9--NOA http://dir et/msvista/p pub/Vista_W WIM/i386/b A=01&B=2 202751003318699 9--NOA | Microsoft Windows Vista Ultimate RTM Code _______________________________________________________________________ http diriver- msvista pub Vista_WIM i386 A 01 B 20275100- 3318699--NOA http diriver- msvista pub Vista_WIM i386 A 01 B 20275100- 3318699--NOA http msvista pub X13-49114 X13- A 01 B 20275100-3318699--NOA Tốc độ down khá nhanh Thay link thứ 3 bằng link này t PHP Code http msvista pub X 13-49120 X13- A 01 B 60297467-3318705--NOA mấy bản này 2 file đầu giống nhau Chỉ việc thay file thứ 3 . Đâ chứ ko có link down. ko cần phải down riêng bản Upgrade Ocũng khỏi cần phải cài bản XP trước Code ________________________________________________________________________ http comp 070201 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    3    0
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    2    0
1    3    0
1    2    0
1    4    0
1    3    0