MicroXP 0.6 B

Nếu ai đang sở hữu những cái máy P II , P III "cổ" và sắp được viện bảo tàng trao tặng "huân chương" thì đây quả thực là sản phẩm tốt nhất cho bạn . Nó được rút gọn hầu hết các thứ dư thừa nặng nề của XP | MicroXP B -XP rút gọn cho máy yếu trên nền eXPERIENCE 88Mb Nếu ai đang sở hữu những cái máy P II P III cổ và sắp được viện bảo tàng trao tặng huân chương thì đây quả thực là sản phẩm tốt nhất cho bạn . Nó được rút gọn hầu hết các thứ dư thừa nặng nề của XP tuy nhiên bù lại nó chạy tương thích rất tốt với các phần mềm khác của hãng thứ 3 và do nó dc phát triển trên nền experience cho nên dĩ nhiên phải tốt hơn rồi quả thực thử nghiệm cho thấy máy PIII chạy MicroXP còn nhanh hơn máy P IV chạy xP SP2 Download Now Code http download 1800315-336 link khác đây Password Abumada Chịu khó gỏ từ bàn phím đi bạn đừng copy. tôi copy cũng không được nhưng gỏ từ bàn phím thì OK http download http 8ttyvjdmzzy http download http download http http files 54062663 MicroXP Statistics Installation Time From End Of Formatting. 4 Mins 25 Secs RAM Usage On First Mb Handles. 1355 Processes. 11 WINDOWS Mb Items In System32. 670 ISO File Mb With all services disabled except Event Log Plug and Play Remote Procedure Call RPC Windows Audio. Fine tuning your system The figure above of of RAM memory being used is only possible if you say no to all the questions that pop up on first login this is a command window with some quick questions where you simply answer Y for or N for no. If in doubt just press Y and this will keep the services enabled. If you close that command window or you say N to all questions you will only have four services enabled in Windows. Maybe you can get away with running Windows on just these four services - it all depends what sort of internet connection you have and whether you need to use a printer wireless connection etc. The Event Log service can

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.