Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable

Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable GRUB (GRand Unified Bootloader) là một chương trình bootloader. Nó là chương trình được nạp đầu tiên khi khởi động máy tính. Nó có thể tải nhân hoặc nạp phần khởi động của các hệ điều hành như Linux | Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable GRUB GRand Unified Bootloader là một chương trình bootloader. Nó là chương trình được nạp đầu tiên khi khởi động máy tính. Nó có thể tải nhân hoặc nạp phần khởi động của các hệ điều hành như Linux BSD DOS Windows. GRUB4DOS GRUB for DOS là một multi-boot loader hoặc boot manager dựa trên GRUB. Nó làm việc trên môi trường dạng như DOS Windows9X NT 2K XP 2003 và Linux. Nó được sử dụng để tạo phần khởi động trên ổ CD ổ USB ổ Flash hoặc USB-HDD với hệ thống file FAT FAT 32. Phiên bản hiện tại của GRUB4DOS là tham khảo và download theo các link sau Code ref http projects grub4dos Download http project group_id 320 release_id 767 Document http wiki Main_Page Chú ý Việc thực hiện khởi động từ USB có thể dùng syslinux mà Ultimate Boot CD là một điển hình. Có thể tham khảo thêm ở đây. Code http community t 64580 So với syslinux GRUB4DOS có vẻ dễ sử dụng hơn. Dưới đây sẽ mô tả cách thức tạo một đĩa USB khởi động với GRUB4DOS 1. Tạo đĩa khởi đông với GRUB4DOS Yêu cầu 1- Ổ USB Flash 128MB hoặc cao hơn. 2- GRUB4DOS bản download theo link trên file 3- GRUB4DOS Install grubinst - chương trình tạo MBR cho ổ USB download theo link trên. 4- File img khởi động Windows 98 để thử nghiệm. Các bước thực hiện 1- Format ổ USB với định dạng FAT hoặc FAT32. Giả thiết là ổ G. 2- Unzip file download được ở trên trong thư mục unzip tìm 2 file grldr và . Copy 2 file này vào root của ổ G. 3- Cài đặt mbr cho ổ USB Flash Unzip file trong thư mục unzip tìm file grubinst và chạy nó. Giao diện của GRUB4DOS Install GUI như sau Hình 1 Giao diện GRUB4DOS Install Trong Hình 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.