Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 12 năm 2022 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn “Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 12 năm 2022 có đáp án” để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 2022 Môn Hóa Học 12 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 5 điểm 1. Nguyên tử của nguyên tố M thuộc nhóm A có khả năng tạo được cation M3 có tổng số hạt cơ bản e p n là 37. Tìm nguyên tố M và xác định vị trí của nó trong bảng tuần hoàn. 2 3 2. Cho một lượng Cu S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO đun nóng thu được dung 1 2 1 dịch A và giải phóng khí A không màu bị hóa nâu trong không khí. Chia A thành 2 phần. 2 3 Thêm dung dịch BaCl vào phần 1 thấy tạo thành kết tủa trắng A thực tế không tan trong axit dư. 3 4 Thêm lượng dư NH vào phần 2 đồng thời khuấy đều thu được dung dịch A có màu xanh lam đậm. 1 2 3 4 a. Xác định A A A A . b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong thí nghiệm trên. 3. Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng các chất viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn . C8H14O4 NaOH X1 X2 H2O X1 H2SO4 X3 Na2SO4 X3 X4 nilon 6 6 H2O X2 X3 X5 H2O tỷ lệ số mol X2 số mol X3 2 1 Câu 2 4 điểm 1. Cho 20 8 gam hỗn hợp Fe FeS FeS 2 S tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nóng dư thu được V lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch Ba OH 2 dư thu được 91 3 gam kết tủa. Tính V 3 2. Cho 2 16 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch HNO loãng đun nóng nhẹ tạo ra dung dịch A và 448 ml đktc hỗn hợp khí B khô gồm 2 khí không màu không đổi màu trong không khối của B so với oxi bằng 1 125. Làm khan A một cách cẩn thận thu được chất rắn D nung D đến khối lượng không đổi thu được 3 84 gam chất rắn E. Tính lượng chất D và khối lượng mỗi chất ban đầu. Câu 3 4 điểm 1. Cho 0 76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 1 49 gam muối. Xác định công thức cấu tạo của 2 amin. 2. Cho 0 7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X x mol và Y y mol đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0 7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3 8 mol NaOH phản ứng và thu được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    104    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.