Tạo đĩa cài Win tích hợp Service Pack

Tạo đĩa cài Win tích hợp Service Pack Bước 1: Chuẩn bị Một đĩa CD cài đặt Windows, hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản từ Windows 2000 cho đến Windows 2003. Các bản Service Pack. Bộ công cụ XP SP2 Deployment Tools | Tạo đĩa cài Win tích hợp Service Pack Bước 1 Chuẩn bị Một đĩa CD cài đặt Windows hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản từ Windows 2000 cho đến Windows 2003. Các bản Service Pack. Bộ công cụ XP SP2 Deployment Tools nLite Chương trình nLite đòi hỏi bạn phải cài thêm .NET Framework 1 bạn có thể tải nó tại Website của hãng Microsoft. Bây giờ chúng ta bắt đầu Đưa đĩa cài đặt Windows của bạn vào ổ CDROM. Nếu thực đơn Autorun khởi động hãy tắt nó đi. Chúng ta không cần dùng đến nó. Khởi động chương trình nLite. Click vào Next để xuất hiện màn hình sau. Click vào nút Browse. Chọn ổ CD-ROM nơi có đĩa Windows của bạn Click OK để kết thúc. Và đóng nLite Bước 2 Slipstreaming the lastest Service Pack. Khởi động nLite. Click Next cho đến khi xuất hiện màn hình sau. Click Browse và chọn thư mục mà bạn đã copy các file nguồn của đĩa CD trong bước 1. Chúng tôi sẽ sử dụng thư mục là C CDXP Sau khi bạn chọn xong click Next cho đến khi xuất hiện màn hình sau Click Select và chỉ tới file service pack mà bạn đã tải xuống click Open. Hai hộp thoại sau sẽ xuất hiện. Hộp thoại trên thông báo giải nén file service pack hộp thoại dưới là để tích hợp file serveice pack vào phiên bản Windows của bạn. Bạn hãy đợi công việc tích hợp kết thúc bạn sẽ nhận được thông báo sau Click Ok để kết thúc Bạn đã tich hợp xong các file service pack vào phiên bản Windows của bạn. Bước 3 Tạo bản tự cài đặt Các bước tiến hành như sau Với bộ công cụ XP SP2 Deployment Tools bạn vừa mới tải về bạn hãy giải nén nó ra một thư mục hoặc đơn giản là bạn chỉ cần Click đúp lên tệp Cab. Sau khi bạn giải nén hãy để ý những files mà bạn sẽ cần đó là và ref Compiled HTML Help file 973 KB setupmgr Microsoft Setup Manager Wizard Microsoft Corporation Bạn hãy nháy đúp vào file . Cửa sổ New or Existing Answer File chọn Create .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.