Đề thi Olympic môn Hóa học lớp 11 năm 2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

"Đề thi Olympic môn Hóa học lớp 11 năm 2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" giúp các em học sinh có thể tự rèn luyện, củng cố kiến thức ngay tại nhà. Đồng thời đây còn là tư liệu tham khảo cho các giáo viên, hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn Hóa lớp 11. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC 24 3 TỈNH QUẢNG NAM QUẢNG NAM NĂM 2021 Môn thi HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề gồm có 02 trang Câu 1 4 0 điểm Sự điện ly phản ứng trong dung dịch chất điện ly. . Một lít dung dịch CH3COOH 0 01 M có chứa tổng số 6 ion và phân tử CH3COOH. Tính độ điện li của axit này . . Có 8 ống nghiệm đánh số từ 1 8 mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch sau NH4Cl 1M BaCl2 0 2M HCl 1M H2SO4 0 1M Na2CO3 0 1M Na2SO4 1M NaOH 1M C6H5ONa 0 2M. Chỉ được dùng thêm quỳ tím hãy nêu các bước tiến hành để nhận biết mỗi dung dịch trên. . Thêm NH3 vào dung dịch X1 là hỗn hợp gồm CH3COOH 0 1M HCOOH 0 2M H2SO4 0 01M cho đến khi . Tính pH của dung dịch thu được. Cho pKa của HCOOH là 3 75 của CH3COOH là 4 76 của là 2 của là 9 24. Câu 2 5 0 điểm Nito photpho cacbon silic và hợp chất . Vì sao trước khi hàn kim loại người ta thường cho muối amoniclorua lên trên bề mặt kim loại và nung nóng . Hãy viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng xảy ra khi a. Sục CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Kalialuminat. b. Sục NH3 từ từ đến dư vào dung dịch CuSO4. c. Cho ít vụn Cu vào dung dịch chứa đồng thời NaNO3 và H2SO4. d. Cho 2 giọt dung dịch AgNO3 vào 4 giọt dung dịch Na3PO4 trong ống nghiệm cho tiếp dung dịch HNO3 loãng vào đến dư. . Lấy 83 5 gam một hỗn hợp hai muối nitrat của 2 kim loại X2 và X3 có hóa trị II X2 là kim loại kiềm thổ X3 là kim loại nhóm d được nung tới khi tạo thành những oxit thể tích hỗn hợp khí thu được gồm NO2 và O2 là 26 88 lít 0oC và 1 atm . Sau khi cho hỗn hợp khí này qua dung dịch NaOH dư thì thể tích của hỗn hợp khí giảm 6 lần Biết O 2 hấp thụ không đáng kể . Xác định 2 kim loại X2 và X3 Giả sử khối lượng mol phân tử X2 lớn hơn 24. Câu 3 4 0 điểm Đại cương hữu cơ và hidrocacbon . So sánh tính axit của các hợp chất X4 X5 . Giải thích ngắn gọn. . Giải thích sự thay đổi pKa nấc thứ nhất và nấc thứ hai của các axit sau đây 1 Axit oxalic 2 Axit malonic 3 Axit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.