IV. Thay Bootscreen XP thành bootscreen mà bạn thích

IV. Thay Bootscreen XP thành bootscreen mà bạn thích. Tương tự như thay LOGON của XP thành LOGON mà bạn thích. Trong phần này ta cũng dùng cách tương tự. Đó là làm dạng addon cho Bootscreen | IV. Thay Bootscreen XP thành bootscreen mà bạn thích. Tương tự như thay LOGON của XP thành LOGON mà bạn thích. Trong phần này ta cũng dùng cách tương tự. Đó là làm dạng addon cho Bootscreen Trong link tải các soft đã có sẵn 1 file VistaRTMBootSceen bạn chỉ cần down về rồi chỉnh sửa file này thôi. Vì nó tương tự như file LOGON nên tôi không nói lại. Chỉ nói mấy vấn đề quan trọng thôi. Để thay màn hình đen trong ảnh trên thành tấm hình mà bạn thích thì bạn cần dùng ResHacker thay hết những tấm hình đen trong các file mà tôi đã chọn dưới đây sau đó lưu lại. Nhớ là không được đổi tên mấy file đó. Và còn 1 điều nữa khi thay hình đó là ảnh cho Bootscreen chỉ ở 16bit màu vì vậy bạn cần chọn những tấm hình càng ít màu càng tốt để khi bạn chuyển nó sang chế độ 16bit nó không bị lốm đốm đen. Vậy là bạn đã có file Bootscreen với tấm hình bạn thích trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.