Thay đổi nội dung đĩa hirent boot

Tôi có một đĩa CD HirenBoot. Tôi muốn giữ lại phần HirenBoot đồng thời thay đổi các phần mềm có sẵn trên CD này. Tôi đã thử dùng Nero ghi đĩa theo nhiều cách nhưng không được. Rất mong Echip chỉ giúp tôi cách tạo đĩa HirenBoot theo ý riêng của mình! | Thay đổi nội dung đĩa hirent boot Tôi có một đĩa CD HirenBoot. Tôi muốn giữ lại phần HirenBoot đồng thời thay đổi các phần mềm có sẵn trên CD này. Tôi đã thử dùng Nero ghi đĩa theo nhiều cách nhưng không được. Rất mong Echip chỉ giúp tôi cách tạo đĩa HirenBoot theo ý riêng của mình Chúng tôi xin hướng dẫn bạn các bước thực hiện chung như sau - Tải file ISO của Hiren s Boot tại địa chỉ http fileid 288 hay dùng chương trình UltraISO ultraiso để tạo file hình ảnh dạng ISO cho đĩa Hiren s Boot đang có bằng cách chạy UltraISO rồi vào menu Tools chọn lịnh Make CD DVD Image. - Chạy UltraISO mở menu File chọn Open và mở file ISO của Hiren s Boot. Bạn sẽ không thấy được phần Boot trên đĩa mà chỉ thấy được thư mục BOOTCD là nơi lưu trữ tất cả các chương trình tiện ích của Hiren s Boot nếu có những thư mục hay file khác ngoài thư mục này là chúng đã được thêm vào khi người ta ghi đĩa . Tiếp tục mở menu Bootable chọn Save Boot File để trích xuất phần Boot của đĩa thành file có tên mở rộng là .bif . - Chạy chương trình WinImage mở menu File chọn Open và chỉ định file Boot đã lưu .bif trong cửa sổ liệt kê file bên phải bạn sẽ thấy các file chính yếu trong quá trình khởi động của Hiren s Boot. Quá trình này có thể tóm tắt như sau Nạp để bạn chọn khởi động bằng CD hay ổ cứng nạp để nạp menu cho bạn chọn rồi đến để cài đặt driver và xác lập môi trường hoạt động tùy theo menu bạn đã chọn nạp để tạo ổ đĩa RAM và giải nén các file cần thiết tương ứng với menu đã chọn từ CD xuống ổ đĩa RAM. Như vậy muốn thay đổi menu và các phần mềm trong đĩa Hiren s Boot bạn phải trích xuất các file ra để chỉnh sửa nội dung bấm phím phải chuột vào file chọn Extract trong menu ngữ cảnh . Sau khi chỉnh sửa xong bạn xóa các file cũ bằng lịnh Delete file trong menu ngữ cảnh và chèn file mới vào bằng cách mở menu Image rồi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    25    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.