Thay icon hệ thống

Chúng ta sẽ chia ra làm từng phần một. Đầu tiên bạn chép toàn bộ nội dung CD cài đặt XP vào ổ cứng. I. Thay toàn bộ ICON của hệ thống. Bạn thử để ý trong thư mục cài đặt của 1 số soft như Vista tranfomation pack | Chúng ta sẽ chia ra làm từng phần một. Đầu tiên bạn chép toàn bộ nội dung CD cài đặt XP vào ổ cứng. I. Thay toàn bộ ICON của hệ thống. Bạn thử để ý trong thư mục cài đặt của 1 số soft như Vista tranfomation pack Crystal xp. dùng để cài trong win sau khi cài xong nó sẽ thay toàn bộ các biểu tượng trong hệ thống và 1 số cái khác nữa. Dưới đây là hình ảnh của thư mục PackFiles trong bộ cài Crystal xp tôi đã lọc ra các file cần phải thay ICON bạn chỉ cần thay hết các ICON của các file trong hình là vấn đề Thay toàn bộ ICON của hệ thống được giải quyết. Những file quan trọng nhất thiết phải thay ICON đó là và những file có đuôi .cpl Đê thay ICON cho các file trong hình bạn dùng soft ResHacker hoặc Resource Tuner . Theo tôi thì dùng ResHacker là đơn giản nhất. Sau khi thay hết ICON cho các file trên rồi ta tiến hành nén lại. VD Nén file thành Vào menu Startè Runègõ cmd vào. 1 bảng mới hiện ra bạn gõ vô cd Khi nó chuyển về C thì bạn gõ vô makecab c temp d temp Giải thích Nó sẽ nén file ở thư mục temp trong ổ C thành file và lưu vào thư mục temp ở ổ D. Hai thư mục temp ở ổ C và D bạn phải tạo sẵn và file phải đặt trong thư mục temp ở ổ C. Các file còn lại bạn nén tương tự vd .cpl è .cp_ còn .exe è .ex_ Sau đó bạn lưu toàn bộ những file này đè lên những file có sẵn trong thư mục I386 trong bộ cài XP mà bạn đã chép vào ổ cứng. Lưu ý Bạn muốn thay ICON bằng những file ICON dạng file PNG down trên mạng thì bạn dùng chương trình Axialis IconWorkshop có đính kèm trong link down để chuyển file PNG thành file ICO có rất nhiều dạng 32x32 48x48 .128x128 .tôi đã đính kèm file hướng dẫn soft này bạn tự tìm hiểu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    22    2    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.