V. Một vài trang trí khác cho bản win của bạn mang nét độc đáo của riêng bạn

V. Một vài trang trí khác cho bản win của bạn mang nét độc đáo của riêng bạn Ø Hình nền cho hộp thoại Run. Để làm hình nền cho hộp thoại Run, bạn thực hiện các bước sau: Kiếm 1 tấm hình bạn thích có định dạng .bmp với kích thước 285*87(chiều rộng*chiều cao). | V. Một vài trang trí khác cho bản win của bạn mang nét độc đáo của riêng bạn 0 Hình nền cho hộp thoại Run. Để làm hình nền cho hộp thoại Run bạn thực hiện các bước sau Kiếm 1 tấm hình bạn thích có định dạng .bmp với kích thước 285 87 chiều rộng chiều cao . Tạm đặt tên tấm hình này là Dùng ResHacker mở file ra. Trong cây thư mục bên trái bạn đưa chuột đến thư mục Bitmap rồi vào menu Action chọn Add a new resource. .Trong hộp thoại mở ra bạn bấm nút Open file with new resource .rồi tìm chọn file . Kế tiếp bạn hãy nhập dòng chữ RUNGFX vào hộp Resource Name. Xong bạn nhấn nút Add Resource. Lúc này phía dưới thư mục Bitmap sẽ xuất hiện thêm 1 thư mục con có tên là RUNGFX. Trở lại giao diện chính của Resource hacker. Bạn tìm đến dòng Dialog bên trái nhấn chuột cho nó xổ xuống rồi chọn cái 1003 chọn tiếp 1033 . Bạn hãy xóa toàn bộ đoạn code bên phải và nhập vào đoạn code dưới đây 1003 DIALOGEX 0 0 265 102 STYLE DS_FIXEDSYS DS_MODALFRAME DS_NOIDLEMSG DS_CONTEXTHELP Ws_POPUP WS_CApTiON WS_SYSMeNu CAPTION Timondragon XP LANGUAGE LANG_ENGLISH SUBLANG_ENGLISH_US FONT 8 MS SHELL DLG CONTROL 12298 COMBOBOX CBS_DROPDOWN CBSAUTOHSCROLL CBS_DISABLENOSCROLL WS_CHILD WS_VISIBLE WS_VsCrOLL WS_TABSTOP 42 61 181 190 CONTROL R 12306 BUTTON BS_AUTOCHECKBOX WS_CHILD WS_VISIBLE WS_DISABLED WS_TABSTOP 21 90 1 1 CONTROL Do it 1 BUTToN BS_PUSHBUTTON WS_CHILD WS_VISIBLE WS_TABSTOP 18 82 59 14 0x00020000 CONTROL Cancel 2 BUTTON BS_PUSHBUTTON WS_CHILD WS_VISIBLE WS_TABSTOP 113 82 59 14 0x00020000 CONTROL Find 12288 BUTTON BS_PUSHBUTTON WS_CHILD WS_VISIBLE WS_TABSTOP 200 82 59 14 0x00020000 CONTROL RUNGFX 0 STATIC SS_BITMAP WS_CHILD WS_VISIBLE WS_GROUP 65535 0 285 87 Bạn để ý đoạn code 1033 và tấm hình phía trên nhé. Code liên quan đến cái hình nền chính là đoạn code cuối cùng trong đoạn code trên. Lúc này Run Do it còn Browse. Find . Cái này chẳng có gì cả chỉ là tôi chỉnh lại cho nó khác với XP thôi bạn thích thì để nguyên không thì chỉnh nó thành cái mà bạn thích. Còn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    11    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.