Tích hợp gói dịch vụ vào bộ MS Office 2003

Tích hợp gói dịch vụ vào bộ MS Office 2003 I. Tích hợp bản SP2 vào bộ Office: 1. Phạm vi bài viết: - Minh hoạ bằng bộ Office2003 & gói dịch vụ (bản vá lỗi) Service Pack (SP) 2. 2. Chuẩn bị: - 01 phiên bản Office2003 (kèm FontPage2003 nếu bạn muốn) - File SP2 của Office2003 | Tích hợp gói dịch vụ vào bộ MS Office 2003 I. Tích hợp bản SP2 vào bộ Office 1. Phạm vi bài viết - Minh hoạ bằng bộ Office2003 gói dịch vụ bản vá lỗi Service Pack SP 2. 2. Chuẩn bị - 01 phiên bản Office2003 kèm FontPage2003 nếu bạn muốn - File SP2 của Office2003 Q Back Q ị J- Search Folders I í X 9 I T- H Address G File Edit View Favorites Tools Help S Q i n fe fe n n n A2561405. CAB iJ A3561405. CAB iJ iJ iJ A5614201. CAB iJ A5614301. CAB iJ iJ 4J 2 CC561201. CAB CC561401. CAB CD561201. CAB 4J CD561401. CAB iJcF561201. CAB iJcF561401. CAB 4J CL561201 CAB CL561401. CAB iJcM561201. CAB iJcM561401. CAB CP561201. CAB 4J CP561401. CAB 3cR561201. CAB 4J CR561401. CAB iJcS561201. CAB iJcS561401. CAB iJ iJ iJ 4J iJ iJ iJ iJ iJ iJ DOCS FILES SUPPORT éj j j VIRE office 11. ico fe OFFICE 4 I G 3. Khai báo lần cuối - Nhìn chung việc cài đặt bộ Office2003 không chiếm nhiều thời gian lắm tuy nhiên mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều nếu bước nhập số CD-Key được thiết lập sẵn. - Trên thị trường hiện nay đã có 1 số CD Office2003 đã làm được điều này nhưng cách làm này vẫn chưa thật triệt để. Mặt khác cách làm đó hoàn toàn vô nghĩa đối với phạm vi bài viết này. - Khác với việc tích hợp bản SP cho Windows XP 2000 2003 bạn vẫn có thể dễ dàng tích hợp các bản SP vào bộ nguồn source của Windows mà không cần lưu tâm đến việc xử lý bộ nguồn chủ yếu là folder I386 trái lại đối với bộ Office muốn tích hợp được các bản SP bạn bắt buộc phải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.