VI. Tích hợp thêm soft

VI. Tích hợp thêm soft vào Ở phần này ta sẽ dùng Window Post Install(WPI) để thực hiện. Trang chủ: Đây là bài viết timon sưu tầm, timon không nhớ rõ ai viết, vì vậy trước hết timon có lời cảm ơn tác giả bài viết này. Cách 1: Chạy và chọn Config để viết code. Sau khi click vào Config ta sẽ có bảng sau: | VI. Tích hợp thêm soft vào Ở phần này ta sẽ dùng Window Post Install WPI để thực hiện. Trang chủ http The_Dark_Side Đây là bài viết timon sưu tầm timon không nhớ rõ ai viết vì vậy trước hết timon có lời cảm ơn tác giả bài viết này. Cách 1 Chạy và chọn Config để viết code. Sau khi click vào Config ta sẽ có bảng sau . . BB SB. . . .B Để thêm một phần mềm mới ta click vào Add. Trong đó Name tên của phần mềm. Description miêu tả công dụng của phần mềm. Category kiểu thể loại của phần mềm như driver MultiMedia Utilities . nếu bạn muốn tạo kiểu thể loại của phần mềm mới thì click vào Other. để tạo mới. Registry before nhập file .reg vào Registry trước khi cài đặt phần mềm. Thường thì là nhập cdkey đăng ký cho phần mềm đối với những phần mềm đòi hỏi phải nhập cdkey trước khi cài đặt. Command dòng lệnh để cài đặt phần mềm hoặc các khóa .reg để tinh chỉnh phần mềm hay tinh chỉnh tối ưu hóa cho Windows. Các dòng lệnh này đều có đường dẫn tương đối như root cdrom wpipath Extract TaskKill . Registry after nhập file .reg vào Registry sau khi cài đặt phần mềm. Thường thì là nhập cdkey đăng ký cho phần mềm. Picture file hình đại diện biểu tượng cho phần mềm Picture details kích cỡ của hình đại diện. Còn những dòng khác bạn không cần quan tâm. Sau khi viết code xong ta click vào Save để lưu lại. Cách 2 Viết code bằng cách biên tập và viết mã vào file trong WPI WPIScripts. Bạn mở thư mục WPI vừa download về và tìm file config_kelsjs trong thư mục Example Configs bạn copy và dán files config_kelsjs vào thư mục WPIScripts và đổi tên thành . bây giờ bạn mở file bằng Notepad và bắt đầu viết code. Các bạn xóa hết và chỉ giữ lại những dòng sau prog pn ProgramName ordr pn 0 desc pn Description uid pn APP1 dflt pn no cat pn Application Category forc pn false configs pn List of configs to be auto checked. Comma seperated deps pn excl pn cond pn Javascript Conditional Statement gcond pn Javascript Conditional Statement to gray item

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.