Tự mình làm ra đĩa mutibootDVD

Tự mình làm ra đĩa mutibootDVD nhiều tiện lợi Việc làm ra một chương trình boot cho nhiều file ISO cùng lúc trong cùng 1 đĩa CD\DVD trước đây quả là chuyện không sao thực hiện được, vì sao như vậy ? | Tự mình làm ra đĩa mutibootDVD nhiều tiện lợi Việc làm ra một chương trình boot cho nhiều file ISO cùng lúc trong cùng 1 đĩa CD DVD trước đây quả là chuyện không sao thực hiện được vì sao như vậy Lý do đơn giản khi bạn ghi file ISO vào đĩa CD hay DVD bao giờ cũng chỉ có 1 chương trình boot được từ đây. Ghi xong đĩa ấy sẽ bị khoá luôn bạn không ghi thêm gì được nữa Bạn lại càng không thể nào có file ISO thứ hai thuộc nằm chung mà boot được nữa. Thế mà Alex Topulev người Nga làm được chuyện khỏ hiểu ấy với phiên bản mới nhất miễn phí là BCDW . Phiên bản BCDW 201 cải tiến từ multiboot nhưng không cho nhiều ISO hoàn toàn tương thích XPSP2 có quá nhiều tiện lợi cho bạn vì khi boot từ CD có nhiều chương trình với menu boot cho bạn lựa tuỳ thích như là vào XPE hay cài đặt XP hoặc boot thẳng vào Hiren 79 HD Regenerator 151 chạy ISO của True Image 90 hay Disk Selector 10 hay cả ISO để cài đặt Windows 2000SP4. Tất cả thứ ấy có thể để chung trong 1 file ISO làm CD hay DVD autoboot duy nhất. Đĩa autoboot DVD ấy liệu có khó làm lắm không không một chút gì khó cả nếu chính bạn biết sắp xếp từng file boot cho riêng từng chương trình bạn chọn lựa tuỳ thích qua một menu boot lúc khởi động là file . Giờ đầu ghi DVD đã rẻ dưới mức 100USD đã có nhiều thay vì hơn nữa ở vài tháng trước đây thôi tội gì mà bạn không sắm qua ổ ghi DVDRW để biết qua sức chưá DVD gấp 7 đĩa CD. Đĩa DVDR ghi được tha hồ bạn chứa mọi dữ liệu quí thật an toàn hơn ổ cứng nhiều vì hoàn toàn không sợ virus chỉ ngại trầy hư đột xuất khi giữ không kỷ. Tốt nhất bạn nên để từng hộp riêng không để chồng để trong túi nhựa có quá nhiều đĩa rất dễ trầy và hết đọc gì được luôn. Những giai đoạn sau đây giúp bạn tự mình làm được một đĩa DVD multiboot có nhiều chương trình tuyệt vời có nhiều file ISO cùng lúc bên trong như sau I Chuẩn bi BCDW và thư mục chung BOOTDVD chung 1 Đầu tiên bạn tải về file chừng 75KB tại website http downloads 2 Bung toàn bộ file này bằng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.