Tự tạo đĩa cài Win XP

Bạn có một ổ CD ghi và một bản WinXP (gốc nhưng đã cũ). Vậy tại sao bạn lại không nghĩ đến việc tạo ra cho minh riêng một đĩa cài đặt Windows XP với các bản nâng cấp và vá lỗi mới nhất | Tự tạo đĩa cài Win XP Bạn có một ổ CD ghi và một bản WinXP gốc nhưng đã cũ . Vậy tại sao bạn lại không nghĩ đến việc tạo ra cho minh riêng một đĩa cài đặt Windows XP với các bản nâng cấp và vá lỗi mới nhất nó sẽ trở thành hàng độc của bạn đó. Còn cách tạo ư bạn hãy đọc hưỡng dẫn bên dưới nhé. ở đây mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cách cài WindowsXP sao nhanh nhất Bước 1 trước hết bạn phải chuẩn bị một vài thứ đã - Bản nâng cấp Windows XP SP2. download - Phần mềm IsoBuster dùng để tạo đĩa XP có thể boot .download Bước 2 nâng cấp bản Windows của bạn nên SP2 - Copy bản Windows XP của bạn nên ổ cứng ví dụ thư mục C XP_SP2 . - Mở của sổ dòng lệnh Command line Start Run cmd - Tới thư mục chứa bản nâng cấp của tớ là D update . - Theo thư mục của tớ dòng lệnh là WindowsXP-KB835935-SP2-ENU integrate C XP_SP2. - Enter và cửa sổ cập nhật lại các file cho bản WinXP của bạn hiện ra - Sau đó là thông báo quá trình cập nhật thành công - Thế là bản XP của bạn đã được nâng đời nên SP2 rồi đó Mẹo Để đơn giản bạn vào run và dùng lệnh D update -s C XP_SP2 Cách này cũng dùng để bạn đưa các bản vá lỗi mà microsoft cùng cấp vào đĩa cài đặt của bạn . Bước 3 Chỉnh sửa lại cái file trong i386 cho việc cài đặt trơn tru hơn nhỉ - Bạn mở nó ra bằng notepad nếu không có file này bạn soạn một cái và lưu với tên file của tớ như sau Data AutoPartition 0 MsDosInitiated 0 UnattendedInstall Yes Unattended UnattendMode FullUnattended OemSkipEula Yes OemPreinstall No TargetPath WINDOWS GuiUnattended AdminPassword EncryptedAdminPassword NO OEMSkipRegional 1 TimeZone 145 OemSkipWelcome 1 UserData ProductID BH6K8-MF4YH-PD6B3-FDJ4G-RGV8B FullName Doan Duy Thanh OrgName TH TH ComputerName DUYTHANH Display BitsPerPel 32 Xresolution 1024 YResolution 768 Vrefresh 75 RegionalSettings LanguageGroup 5 14 TapiLocation CountryCode 07 AreaCode 07 LongDistanceAccess 89054586522 Identification JoinWorkgroup WORKGROUP Networking InstallDefaultComponents Yes Branding .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    50    0    19-10-2021
76    18    3    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.